הזרימה במרידיאנים

בכדי להבין את כיוון הזרימה של האנרגיה במרידיאנים יש לשלב בין מספר נתונים. נתונים אלו מתאימים לחוקי הזרימה הקוסמיים של היין והיאנג, הבאים לידי ביטוי בגוף האדם. שילוב לוגי פשוט בין עשרת ההגדרות הבאות יאפשר לנו להבין איזה מרידיאן עובר בכל חלק של הגוף, ולאיזה כוון הוא זורם.

א. מקומו של היין הוא באדמה, ומקומו של היאנג בשמיים.

ב. תפקיד האדם לקשר בין שמיים וארץ. זרימת האנרגיה העוברת דרכו

    מסיעת לו בביצוע המשימה.

ג. מרידיאני היין זורמים מן האדמה לשמיים, ומרידיאני היאנג זורמים

    מן השמיים לאדמה.

ד. האזורים השיכים ליין בגוף הם הבטן, החזה והחלקים הפנימיים של

   הידיים והרגלים.

   האזורים השיכים ליאנג בגוף הם הראש, הכתפיים, הגב והחלקים

   החיצוניים של הידיים והרגליים.

ה. בכדי להבין את כווני הזרימה יש, לדמות את האדם עומד זקוף

    כשידיו פרושות כלפי מעלה.

ו. כל המרידיאנים העוברים בגוף מתחילים או מסתיימים בקצות

   האצבעות של הידיים או הרגליים.

ז. כל מרידיאני היין מתחילים או מסתיימים בחזה, וכל מרידיאני

   היאנג מתחילים או מסתיימים בראש.

ח. מבין שנים עשר המרידיאנים הראשיים, שישה עוברים דרך הרגל

    ושישה עוברים דרך היד.

ט. ששת המרידיאנים העוברים דרך היד מורכבים משלושה זוגות של

    יין ויאנג.

י. ששת המרידיאנים העוברים דרך הרגל מורכבים משלושה זוגות של

   יין ויאנג.