הוראה מתקנת בקריאה

 הקריאה מהווה את הבסיס לכל למידה המסתמכת על טקסט כתוב ולכן קריאה יעילה היא גורם רב השפעה על הישגיהם של ילדים בבית הספר. ניתן להציג שני שלבים ראשיים ברכישת קריאה בהקשריה הבית ספריים:

הוראה מתקנת בקריאה

בשלב הראשון הילד לומד את מלאכת הקריאה (Stage 1: Learning to read).

בשלב השני הילד משתמש בקריאה כבסיס ללמידת כל מקצוע (stage 2: Reading to learn).

הקורס מתמקד בעיקר בשלב הראשון. הקורס מבוסס על הרצאות וסדנאות. מטרת הקורס: רכישת ידע נרחב ומעמיק בהבנת תהליכי קריאה על היבטיהם התקינים והבלתי תקינים, תוך שכלול היכולת להתאים תכניות קריאה לפרופילים שונים של מתקשים בקריאה.

קהל יעד: מורים בכתות יסוד, גננות, יועצות, פסיכולוגים חינוכיים ומטפלים אלטרנטיביים רב תחומיים.

דרישות קדם: ידע בהבנת המנגנונים הקוגניטיביים הבסיסיים שנמצאים בבסיס לרכישת הקריאה לרבות דרכי ההתמודדות איתן (מודעות פונולוגית, שיום, שיום אוטומטי מהיר, זיכרון עבודה פונולוגי, סמנטיקה, סינטקטיקה ומורפולוגיה). שליטה במונחי מפתח. בקורס תיעשה חזרה קצרה בלבד על מושגים בסיסיים.

נושאי הלימוד: מודלים לרכישת קריאה. גישות ושיטות להקניית קריאה באוכלוסיות "רגילות".שיטות מאושרות להקניית קריאה בישראל – מאפיינים ונקודות תרפה למתקשים. איתור קשיים בקריאה בכתה הרגילה. הוראה דיפרנציאלית בקריאה למתקשים (מגיל הגן ועד חטיבות הביניים).

מנחת הקורס: ד"ר הילה פלור. רכזת מגמת מהות עולמו של הילד לפיתוח מיומנויות תפקוד, למידה ורגש. בעלת תואר שלישי בחינוך מיוחד, ובעלת ניסיון טיפולי של יותר מ-20 שנה. מלמדת,מאבחנת, מרצה וכותבת מאמרים וספרים בתחום החינוך המיוחד ולקויות הלמידה מאז 1980.